ประเภท

ความรู้

หินอ่อนประดิษฐ์ยังมีเวลาที่จะต้องกลัว
Jun 25, 2018

แม้ว่าหินอ่อนเทียมมีความแข็งแรงในการปรากฏตัว แต่หินอ่อนเทียมยังมีเวลาที่เปราะบางนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากต่อไปเราจะไปทำความเข้าใจร่วมกัน

เนื่องจากความแข็งขนาดเล็กของมันหินอ่อนเทียมบางครั้งก็กลัวที่จะถูกแกะสลักอย่างจงใจเมื่อได้รับบาดเจ็บแล้วมันจะไม่กลับมาอีก หินอ่อนเทียมยังกลัวการเผาไหม้บางครั้งคุณตั้งใจ scalded หินอ่อนเทียมแผลเป็นจะกลายเป็นแบรนด์; นอกจากนี้หินอ่อนเทียมยังกลัวที่จะเปื้อนทาสีครั้งเดียวด้วยสีแล้วโอกาสที่เราจะทำลายร่างกายจะต่ำอนันต์ ความงามของชีวิตไม่ยอมให้เราโยนหรือทำร้าย

  • QR CODE
  • facebook